» Hus & Hem » Exodraft värmeåtervinning för industriell användning

Exodraft värmeåtervinning för industriell användning

Med ständigt stigande energikostnader och strängare krav på koldioxidutsläpp, blir det alltmer förnuftigt att utnyttja den överskottsenergi som finns i rökgas, ånga och processluft i avgas- och utsläppssystem.

Flera verksamheter både inom kommersiella och industriella områden har tillverkningsprocesser som alstrar värme som går direkt till skorstenen och ut i atmosfären.

På exodraft är vi experter när det handlar om att hjälpa företag att återvinna spillvärmen från rökgas, ånga och processluft och omvandla den till användbar värme som besparar dem pengar samtidigt som det gynnar miljön.

Genom installation av ett värmeåtervinningssystem från exodraft, kan spillvärme från rökgaser, ånga eller processluft omvandlas till varmvatten som kan används i en mängd olika sammanhang istället för att den bara går förlorad.

Genom att omvandla rökgaser, ånga och varm processluft till varmvatten drar man nytta av stora mängder spillvärme, vilket i sin tur sparar pengar, minskar koldioxidutsläpp och förbättrar miljön.

Ett värmeåtervinningssystem från exodraft kan dessutom installeras utan att inverka på driftstiden för tillverkningen.

Ett värmeåtervinningssystem från exodraft kan installeras på den befintliga skorstenen eller på en separat skorsten som visas nedan. Tack vare ett bypass-system, installerat antingen separat (BD-serier) eller på en integrerad del av värmåtervinningsenheten (SP-serier) kan utvunnen värme från rökgaser, ånga och processluft omvandlas till varmvatten utan att påverka tillverkningens driftstid.

Energiåtervinningsnivåer
Med en värmeåtervinningslösning från exodraft kan så mycket som 95% av energin återvinnas. Detta motsvarar en potential på 15–30% minskning av energikonsumtionen och en motsvarande minskning i koldioxidutsläpp.

Den effektiva värmeåtervinningen, tillsammans med det konkurrenskraftiga priset, innebär att investeringen i ett värmeåtervinningssystem från exodraft betalar tillbaka sig inom en period på 2–3 år!

Rätt drag och värmeväxlare
Eftersom exodrafts värmeväxlare är mycket effektiva och kan utvinna upp till 95% av spillvärmen i ditt system, ökar rökmotståndet alltid om rökens temperatur minskar.

För att motverka detta, och skapa fullständigt kontrollerbara förutsättningar för draget i skorstenen, använder vi erfarenheten från våra mer än 60 år som marknadsledande i mekaniska skorstensdrag och kan garantera dig det bästa av två världar – mycket effektiv värmeåtervinning och alltid optimalt skorstensdrag.

Den här unika kombinationen av know-how är vad som allra mest utmärker exodraft jämfört med andra tillverkare av värmeåtervinningssystem.

Fördelar med att välja ett Exodraft värmeåtervinningssystem:
– Investeringen betalar sig snabbt – vanligtvis 2–3 år
– Det mest kompakta och lättviktiga värmeåtervinningssystemet på marknaden
– Enkelt underhåll på grund av avtagbara värmeväxlare
– Vårt bypass-system garanterar stabil och stadigvarande användning (ingen förlorad tid i tillverkningen)
– En och samma kontaktperson garanterar den bästa servicen för kunden
– PLC-kontroll går att göra både på plats och via fjärrkontroll och övervakning (tillval)
– Kan installeras både vertikalt och horisontellt
– Kort leveranstid – normalt sett 4–5 veckor